trọng lượng của cá thay đổi

  • Cá nhỏ hơn vì biến đổi khí hậu Cá nhỏ hơn vì biến đổi khí hậu
    Tiến sĩ William Cheung, một chuyên gia của Đại học British Columbia tại Canada, cùng các đồng nghiệp lập mô hình về tác động của tình trạng tăng nhiệt độ trên trái đất đối với hơn 600 loài cá trong khoảng thời gian từ năm 2001 tới 2050.