vùng mã thị

  • Con người sắp thao túng được giấc mơ Con người sắp thao túng được giấc mơ
    Giới khoa học từng khám phá được rằng, trong lúc ngủ, một khu vực trong bộ não người có tên gọi vùng mã thị có chức năng “trình chiếu lại” các sự kiện diễn ra trong ngày theo một chu trình có thể giúp củng cố các ký ức của “khổ chủ”.