vườn thú Berlin

  • Gấu trúc đực già nhất thế giới chết Gấu trúc đực già nhất thế giới chết
    Con gấu trúc đực già nhất thế giới vừa qua đời trong vườn thú Berlin vào sáng sớm hôm qua ở tuổi 34. Bao Bao, tên của con gấu trúc đực, là con gấu trúc duy nhất ở Đức trong nhiều năm qua.