vết ố cà phê

  • Vết ố cà phê: Hiện tượng vật lý thú vị Vết ố cà phê: Hiện tượng vật lý thú vị
    Vết ố cà phê dường như không có gì đặc biệt, nhưng trên thực tế lại là một hiện tượng vật lý thú vị. Các nhà khoa học Mỹ vừa có một phát hiện mới, thay đổi quan niệm của họ trước đây về sự hình thành những vết bẩn này.