vệ tinh thông tin

  • Hacker dự định phóng vệ tinh riêng Hacker dự định phóng vệ tinh riêng
    Hacker đang tiến hành kế hoạch phóng vệ tinh thông tin riêng của mình lên vũ trụ, đồng thời phát triển trạm thông tin mặt đất để theo dấu và liên lạc với chúng.
  • Mỹ phóng vệ tinh quân sự mới Mỹ phóng vệ tinh quân sự mới
    Quân đội Mỹ đã phóng một vệ tinh quân sự mới WGS-6 vào vũ trụ ngày 8/8. Đây là vệ tinh mới nhất trong hệ thống vệ tinh liên lạc mà Mỹ và một số nước phương Tây cùng triển khai thực hiện.
  • Rác vũ trụ rơi trúng vườn cây ở Mỹ Rác vũ trụ rơi trúng vườn cây ở Mỹ
    Vật thể kim loại được phát hiện trong vườn óc chó tại bang California là bình nhiên liệu của một vệ tinh thuộc công ty Iridium.