vị giác

  • Những điều ít biết về vị giác của con người Những điều ít biết về vị giác của con người
    Con người cảm nhận mùi vị thức ăn chủ yếu thông qua các chồi vị giác nằm trên lưỡi. Mỗi chồi vị giác chứa khoảng 50 - 100 tế bào cảm nhận mùi vị, giúp truyền tải cảm giác đến não.
  • Vị giác dưới góc nhìn khoa học Vị giác dưới góc nhìn khoa học
    Vị giác là một trong số những chức năng cảm quan của hệ thần kinh trung ương, nó giúp chúng ta có thể nhận biết và thưởng thức các loại đồ ăn, đồ uống qua 4 loại vị chính là đắng, chua, mặn, ngọt.