vị giác

  • Tác động bất ngờ của vị giác và khứu giác Tác động bất ngờ của vị giác và khứu giác
    Thường bị ngó lơ trước các giác quan “hấp dẫn” hơn như thị giác hay xúc giác, vị giác và khứu giác còn phức tạp hơn những gì chúng ta vẫn nghĩ. Chúng cũng có tác động lớn đáng ngạc nhiên đối với hành vi, nhận thức v&agr
  • Những điều ít biết về vị giác của con người Những điều ít biết về vị giác của con người
    Con người cảm nhận mùi vị thức ăn chủ yếu thông qua các chồi vị giác nằm trên lưỡi. Mỗi chồi vị giác chứa khoảng 50 - 100 tế bào cảm nhận mùi vị, giúp truyền tải cảm giác đến não.