Những điều ít biết về vị giác của con người

  • 3,52
  • 2.869

Con người cảm nhận mùi vị thức ăn chủ yếu thông qua các chồi vị giác nằm trên lưỡi. Mỗi chồi vị giác chứa khoảng 50 - 100 tế bào cảm nhận mùi vị, giúp truyền tải cảm giác đến não.

Có rất nhiều chồi vị giác khác trên khắp vòm miệng, má và cổ họng.
Có rất nhiều chồi vị giác khác trên khắp vòm miệng, má và cổ họng.

Tất cả thụ thể cảm nhận mùi trên lưỡi đều có thể nhận biết các vị thức ăn khác nhau.
Tất cả thụ thể cảm nhận mùi trên lưỡi đều có thể nhận biết các vị thức ăn khác nhau.

Cập nhật: 30/05/2016 Theo VnExpress
  • 3,52
  • 2.869

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook