vịnh bengal

  • Vịnh lớn nhất thế giới - vịnh Bengal Vịnh lớn nhất thế giới - vịnh Bengal
    Biển "ăn" đất liền hoặc đất liền "ăn" biển, kết quả đều làm cho ngoài rìa biển đất liền hình thành những vịnh biển. Trong phạm vi cả thế giới, có 4 vịnh diện tích trên 1 triệu km2, nhưng chỉ có vịnh Bengal ở Đông Bắc Ấn Độ dương là