vợ chồng

  • Đưa vợ đi tư vấn Đưa vợ đi tư vấn
    Chỉ vài năm sau khi cưới, cặp vợ chồng trẻ nọ liên tục cãi lộn. Tình trạng căng thẳng đến mức hai người muốn ra tòa li dị.