vai trò của mãn kinh

  • Phát hiện bất ngờ về chứng mãn kinh Phát hiện bất ngờ về chứng mãn kinh
    Phần lớn động vật sinh sản tới khi chúng chết. Con người là loài duy nhất ngừng sinh sản ở giai đoạn giữa cuộc đời vì hiện tượng mãn kinh. Ngày nay vai trò của mãn kinh đối với quá trình tiến hóa của loài người vẫn là vấn đề gây tranh cãi trong giới khoa học.