viên thuốc

  • Những nghiên cứu khoa học vô nhân tính Những nghiên cứu khoa học vô nhân tính
    Bên cạnh những khoa học cứu chân chính, vẫn có nhiều nhà khoa học tham gia các chương trình nghiên cứu chống lại loài người hoặc sử dụng con người vào các thí nghiệm đáng sợ.
  • Phát hiện viên thuốc thảo mộc 2000 năm tuổi Phát hiện viên thuốc thảo mộc 2000 năm tuổi
    Các nhà khoa học đang cố gắng vén bức màn bí mật về một viên thuốc được tìm thấy trong một xác tàu đắm có niên đại cách đây 2.000 năm, trên thực tế viên thuốc này đã được bào chế từ những loại dược liệu thực vật khác nhau.