Việt Nam sản xuất thành công thỏi nhiên liệu hỗn hợp cho tên lửa

  •  
  • 2.593

Các cán bộ khoa học của Viện Thuốc phóng Thuốc nổ (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) vừa nghiên cứu, sản xuất và thử nghiệm thành công sản phẩm thỏi nhiên liệu hỗn hợp cho động cơ hành trình tên lửa phòng không tầm thấp. Sản phẩm đã thử nghiệm ở tất cả các hạng mục; tổ chức nghiệm thu theo tài liệu thiết kế.

Sản xuất thành công thỏi nhiên liệu hỗn hợp cho tên lửa

Đây là sản phẩm của đề tài nghiên cứu cấp Bộ Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Hướng Đoàn, Phó viện trưởng Viện Thuốc phóng Thuốc nổ làm chủ nhiệm. Tham gia đề tài gồm các đồng chí: Trung tá TS Nguyễn Đức Long, Đại úy Nguyễn Ngọc Hải, Đại úy Nguyễn Văn Hùng.

Việt Nam sản xuất thành công thỏi nhiên liệu hỗn hợp cho tên lửa
Đại tá Nguyễn Hướng Đoàn, Chủ nhiệm đề tài trình bày phương án thử nghiệm thỏi nhiên liệu hỗn hợp.

Theo Đại tá Nguyễn Hướng Đoàn, nhiên liệu tên lửa rắn hỗn hợp là một trong những sản phẩm công nghệ cao. Hiện nay, số quốc gia làm chủ được công nghệ chế tạo nhiên liệu rắn hỗn hợp không nhiều.

Năm 2009, Viện Thuốc phóng Thuốc nổ lần đầu tiên chế thử thành công thỏi nhiên liệu hỗn hợp bằng nguồn vật tư nhập ngoại trên hệ thiết bị quy mô nhỏ, do cán bộ nghiên cứu của Viện thiết kế. Tuy nhiên, sản phẩm khi đó chưa được thử nghiệm đầy đủ ở các hạng mục như: thử nghiệm môi trường xốc nhiệt, thử nổ hoàn toàn…

Trong giai đoạn nghiên cứu này, nhóm tác giả đã hoàn thiện công nghệ chế tạo sản phẩm, nâng cao công suất dây chuyền sản xuất, thử nghiệm đánh giá đầy đủ các tính năng ở các hạng mục thử nghiệm. Điều đặc biệt quan trọng là Viện đã nội địa hóa được một số vật tư có thể đảm bảo bằng nguồn cung cấp ở trong nước.

Việt Nam sản xuất thành công thỏi nhiên liệu hỗn hợp cho tên lửa
Gá lắp động cơ hành trình tên lửa phòng không tầm thấp lên giá thử để đánh giá tính năng xạ thuật.

Việc nghiên cứu thành công thỏi nhiên liệu rắn hỗn hợp ở trong nước có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao, giúp làm chủ thiết kế, công nghệ chế tạo và nội địa hóa được các chi tiết khó, phức tạp, không chỉ của tên lửa phòng không tầm thấp, mà còn cho các loại tên lửa sử dụng động cơ nhiên liệu rắn khác trong tương lai.

Theo Quân đội nhân dân
  • 2.593