vua của Macedonia

  • Đã tìm ra mộ Alexander đại đế? Đã tìm ra mộ Alexander đại đế?
    Các nhà khảo cổ cho rằng, có thể họ đã phát hiện ra ngôi mộ của Alexander đại đế tại một nơi gần Amphipolis cổ đại, cách Athens 370 dặm về phía bắc.