vua diệt chuột

  • Phù thủy diệt chuột Phù thủy diệt chuột
    Với chiếc bẫy không cần mồi, một người nông dân đã tiêu diệt hàng triệu con chuột đáng ghét, từ chuột nhà đến chuột đồng, chuột cống. Ông được mệnh danh là "phù thủy" diệt chuột.