xác tàu

  • Video: Xác tàu Titanic dưới đáy biển Video: Xác tàu Titanic dưới đáy biển
    Những gì còn sót lại của con tàu huyền thoại Titanic hiện lên qua một đoạn phim được quay từ độ sâu 4.000 dưới mặt nước biển. Xác tàu Titanic được tìm thấy lần đầu tiên vào năm 1985. Phần mũi và phần đuôi tàu nằm tách rời nhau khoảng 600m dưới đáy biển.
  • Tìm thấy sự sống dưới xác tàu Titanic Tìm thấy sự sống dưới xác tàu Titanic
    Một loại vi khuẩn chưa từng được thấy trước đây mới được phát hiện trong xác tàu Titanic nằm sâu dưới đại dương.