xây dựng bảo tàng

  • Xây dựng Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam Xây dựng Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam
    Bảo tàng thiên nhiên quốc gia Việt Nam sẽ được xây dựng với mục đích nghiên cứu khoa học về thiên nhiên, hỗ trợ cho các bảo tàng thành viên sưu tầm, chế tác và trưng bày bảo quản mẫu vật thiên nhiên.
  • Bảo tàng 3D Bảo tàng 3D
    Kiến trúc sư Claudiu Ionescu người Romania đã thực hiện thành công bảo tàng ảo 3D ở gần công viên quốc gia Mures Floodplain tại thị trấn Pecica.
  • Xây dựng bảo tàng dưới nước ở châu Phi Xây dựng bảo tàng dưới nước ở châu Phi
    Chính phủ Kenya đã lên kế hoạch xây dựng bảo tàng dưới nước đầu tiên của châu Phi, mục đích là để nghiên cứu sinh vật biển và xác những con tàu đắm. Các kiến trúc sư người Mỹ đang lên phương án thiết kế bảo tàng dưới nước này và dự kiến công trình sẽ được khởi công vào năm 2014. Nguồn vốn ngân sách nhà nước chi