Xây dựng Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

  •  
  • 1.523

Bảo tàng thiên nhiên quốc gia Việt Nam sẽ được xây dựng với mục đích nghiên cứu khoa học về thiên nhiên, hỗ trợ cho các bảo tàng thành viên sưu tầm, chế tác và trưng bày bảo quản mẫu vật thiên nhiên.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa đồng ý chủ trương đầu tư Dự án Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam theo đề nghị của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Địa điểm xây dựng Bảo tàng dự định ở Khu đô thị sinh thái Quốc Oai, thuộc ba xã Liệp Tuyết, Ngọc Liệp và Ngọc Mỹ của huyện Quốc Oai hoặc Khu Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội.

Xây dựng Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam
Khu đô thị sinh thái Quốc Oai có thể được chọn làm nơi xây dựng bảo tàng sinh thái quốc gia Việt Nam.

Theo kế hoạch, đây sẽ là một bảo tàng thiên nhiên quốc gia đầu hệ có năng lực nghiên cứu khoa học về thiên nhiên, hỗ trợ cho các bảo tàng thành viên trong hệ thống bảo tàng thiên nhiên Việt Nam về nghiên cứu khoa học, sưu tầm, chế tác và trưng bày bảo quản mẫu vật thiên nhiên...

Dự án sẽ xây dựng trên diện tích 32 ha, bao gồm: khu trưng bày trong nhà, khu dành cho bộ sưu tập mẫu vật quốc gia, rừng kín thường xanh, hang động, núi đá, công viên đá, khu vườn địa chất, khu trưng bày kết hợp học tập, trung tâm nghiên cứu và văn phòng, khu dịch vụ, hồ nước đảo nổi và aquarium, khu kỹ thuật và chế tác mẫu vật.

Dự án được chia làm hai giai đoạn, giai đoạn I từ năm 2015 đến 2020, chuẩn bị mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị, tổ chức tìm kiếm, tiếp nhận, thu thập, sưu tầm mẫu vật, xây dựng kịch bản trưng bày và trưng bày, triển lãm, xây dựng kế hoạch và đào tạo nguồn nhân lực. Giai đoạn II từ năm 2021 đến 2025 và giai đoạn tiếp theo sẽ hoàn thiện các hạng mục xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị, tìm kiếm, tiếp nhận, thu thập, sưu tầm mẫu vật, bổ sung hoàn thiện kịch bản trưng bày và trưng bày triển lãm, đào tạo nguồn nhân lực.

Quy hoạch tổng thể Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên ở Việt Nam đến năm 2020 được Thủ tướng phê duyệt sẽ là bảo tàng cấp quốc gia, đầu hệ trong hệ thống bảo tàng thiên nhiên ở Việt Nam.

Ở nước ta một số cơ sở về bảo tàng thiên nhiên đã có từ thời Pháp song hiện chưa có hệ thống bảo tàng thiên nhiên nên tác dụng phổ biến khoa học, giáo dục, tuyên truyền còn hạn chế.

Theo Vnexpress
  • 1.523

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook