xăng E5

  • Những điều cần biết về xăng E5 Những điều cần biết về xăng E5
    Kể từ ngày 1/1, xăng E5 chính thức thay thế cho xăng sinh học RON 92 trên toàn quốc. Tuy nhiên, do chưa thực sự hiểu rõ về loại nhiên liệu mới này nên nhiều người còn tâm lý e ngại khi sử dụng.