xiao-Hua Zhang

  • Áo tàng hình thành hiện thực Áo tàng hình thành hiện thực
    Các chuyên gia Anh và Đan Mạch tuyên bố đã chế tạo thành công áo tàng hình, có thể che giấu vật thể bằng cách tách đôi ánh sáng.
  • Bí ẩn về người Tượng Hùng ở Tây Tạng Bí ẩn về người Tượng Hùng ở Tây Tạng
    Nhiều thế kỷ trước, vào thời kỳ đồ sắt, trên các dãy núi cao phía tây Tây Tạng, người Tượng Hùng (Zhang Zhung) đã xây dựng một nền văn minh hoàn chỉnh với các tiến bộ kỹ thuật, nghệ thuật phong phú.