Sẽ có bão mặt trời vào ngày Valentine

  • 2.136

Hai đốm mặt trời đang lớn dần có thể sắp gây ra một đợt bão mặt trời dội về trái đất.

Dù mức độ nghiêm trọng của đợt bão lần này chưa được làm sáng tỏ, một số nhà khoa học đoán rằng hai đốm đen này có thể gây ra những trận bão ở quy mô trung bình, gây nhiễu sóng radio và nhiễu loạn ở hai cực của trái đất.

Hai đốm mặt trời ngày càng lớn dần.
Hai đốm mặt trời ngày càng lớn dần.

Theo trang web SpaceWeather.com, hai đốm đen trên khu vực 1416 có thể tỏa ra nguồn năng lượng điện từ beta-gamma trong đợt bão hạng M.

Dù bão hạng M không nguy hiểm như hạng X – ảnh hưởng tới các hệ thống điện và vệ tinh và các trận bão từ kéo dài – nhưng mọi người vẫn nhận ra một số bất tiện như nhiễu sóng radio.

Những tia mặt trời hạng M cũng có thể tạo ra các ánh cực quang. Theo Cơ quan khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ, mặt trời sẽ tạo ra những vòng hào quang lớn vào ngày Valentine.

Cập nhật: 13/02/2012 Theo Đất Việt
  • 2.136

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook