Sẽ có nhiều loại táo ngon nhờ bản đồ hệ gen mới

  •  
  • 1.049

Trong báo cáo đăng trên tạp chí Tự nhiên-Di truyền, nhóm các nhà khoa học quốc tế cho biết họ vừa phác họa thành công bản đồ hệ gen của loài táo Golden Delicious.


(Ảnh: Bijlmakers)

Kết quả nghiên cứu này có ý nghĩa quan trọng giúp phân tích tình trạng của loài táo trên cơ sở di truyền học, qua đó giúp tạo ra được nhiều loài táo mới chất lượng cao.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, hệ gen của táo Golden Delicious hàm chứa hơn 700 triệu cặp cơ sở, trong đó có một đoạn gen trùng lặp. Các nhà khoa học cho biết đoạn gen trùng lặp này giúp cho táo có nhiều cặp nhiễm sắc thể hơn.

Qua phân tích gen, các nhà khoa học còn xác minh được “thân thế” của loài táo. Sự phân tách trong quá trình tiến hóa giữa táo và các loài hoa quả “thân thích” khác có thể xảy ra cách nay khoảng 50 triệu đến 60 triệu năm, đúng vào lúc Trái Đất xảy ra thảm họa thiên tai lớn.

Để từng bước thích ứng với thảm họa trên, tổ tiên của loài táo đã từng bước sự biến đổi gen, và cuối cùng tiến hóa thành loài táo như ngày nay.

Theo Vietnamplus
  • 1.049

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook