Sinh sản vô tính linh dương-dê đầu tiên trên thế giới

  •  
  • 729

Bốn con linh dương Mông Cổ, sinh ra từ những con dê, đã sống còn tại Trung Quốc, đánh dấu trường hợp sinh sản vô tính linh dương-dê đầu tiên trên thế giới.

Chưa có nước nào có khả năng sinh sản vô tính linh dương Mông Cổ với dê, theo Zeng Yitao, thành viên của Hàn lâm viện Công trình Trung Quốc. Các chuyên gia nói việc sinh sản vô tính mở đường cho việc bảo tồn các giống động vật quý hiếm. Linh dương Mông Cổ là một giống dê cải tiến sống tại Trung Quốc.

Zeng nói các nhà khoa học trích tế bào cơ thể của linh dương Mông Cổ và cấy chúng vào tế bào nang của dê sau khi gen của dê đã được lấy đi. Sáu trong số 26 con dê đã có thai và sinh 6 linh dương con, chỉ có 2 con chết non mà thôi.

Q.HƯƠNG

Theo Tuổi Trẻ
  • 729