Sư tử là gì ?

  • 411
  • 3.742

Trong giờ văn, thầy giáo hỏi: - Các em hãy đặt một từ tiếng hán rồi dịch sang tiếng Việt cho thầy!

Một em giơ tay: - Thiên là trời, tử là con. Vậy Thiên tử là con trời ạ!

- Giỏi, còn ai nữa không ? 

- Thưa thầy, Sư là thầy, Tử là con. Vậy Sư Tử là con thầy ạ!

Bài do bạn [email protected] gửi

  • 411
  • 3.742

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook