Video: Hyperloop One đã chạy thử thành công, mới đạt 1/10 tốc độ mong muốn

  •  
  • 2.147

Hôm 12/5 thì Hyperloop, dự án tàu đệm từ siêu tốc của Elon Musk đã được thử nghiệm thành công lần đầu tiên nhưng giờ thì họ mới công bố nó.

Tàu Hyperloop One được mang đi thử nghiệm.
Tàu Hyperloop One được mang đi thử nghiệm.

Khi đó, Hyperloop One đã đạt tốc độ 70 dặm một giờ (112km/h), tuy còn xa mới đạt đến tốc độ thiết kế 750mp/h (1200km/h) nhưng nó cũng chứng mình được tính khả thi của dự án. Sắp tới thì Hyperloop sẽ tiếp tục thử nghiệm ở tốc độ 400km/h.

Cập nhật: 13/07/2017 Theo Tinh Tế
  • 2.147

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook