Tác nhân phá hoại môi trường

  •   2,54
  • 9.572

Khói
Khói của rừng cháy (Ảnh: nps.gov)

Khói cháy rừng
(Ảnh: telapak)

Khói thải từ các nhà máy công nghiệp
(Ảnh: iamtonyang)

Khói thải từ các nhà máy công nghiệp
(Ảnh: photobucket)

Đốt phá rừng
(Ảnh: sofia.usgs)

Rừng cháy
(Ảnh: discoverlife)

Rác thải sinh hoạt
(Ảnh: traveling)

Phế liệu
(Ảnh: bevex)

Sông, hồ bị ô nhiễm
(Ảnh: howlingthemoon)

Rác thải làm ô nhiễm nước sông, hồ
(Ảnh: litterbug)

Nguồn nước bị ô nhiễm bởi rác thải
(Ảnh: alsagerschool)

Thịt động vật nhiễm chất độc hại khi ăn và sống trong môi trường bị ô nhiễm
(Ảnh: cpt.org)

Chặt phá rừng bừa bãi
(Ảnh: forest.mtu)

Khai thác rừng đầu nguồn
(Ảnh: forest)


(Ảnh: .picture-newsletter)

Các thiên tai liên tiếp xảy ra
(Ảnh: linngroveiowa)

  • 2,54
  • 9.572

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook