Tàu Endeavour về trái đất sớm hơn dự định

  •  
  • 222

Cơn bão có tên Dean vừa buộc NASA phải rút ngắn chuyến chu du ngoài không gian của các nhà du hành trên boong tàu con thoi Endeavour,  trở về trái đất sớm hơn dự kiến.

Lỗ thủng trên bụng tàu Endeavour sẽ không được sửa lại trước khi về trái đất. (Ảnh: NASA)

Cơ quan không gian Mỹ lo rằng nếu cơn bão Dean đổi chiều hướng về bở biển Texas, nó có thể ảnh hưởng đến khu vực trung tâm điều khiển ở Houston.

Chuyến đi bộ ngoài không gian cuối cùng đã bị hủy bỏ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, vì thế các nhà du hành phải chuẩn bị cho cuộc trở về vào thứ ba đến (21/08/2007). Điều này sớm hơn dự định 24h.

Được biết nhiệm vụ của Endeavour, được lập kế hoạch trong 14 ngày là tiếp tục lắp ráp trạm vũ trụ quốc tế (ISS) và thu thập các dữ liệu chuyển về nghiên cứu.

NASA vừa có quyết định rằng lỗ thủng trên bụng tàu Endeavour sẽ không được sửa lại trước khi nó trở về Trái Đất.

TRẦN GIA

Theo BBC, Tuổi trẻ
  • 222

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook