Tàu Trung Quốc truyền tin từ sao Hỏa về Trái Đất thế nào?

  •  
  • 480

Do khoảng cách giữa hai hành tinh rất lớn, robot Chúc Dung không trực tiếp gửi dữ liệu về mà sẽ thông qua tàu bay trên quỹ đạo sao Hỏa.

Cập nhật: 16/05/2021 VnExpress
  • 480

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook