Thế giới sẽ ra sao khi chỉ có 100 người?

  •   54
  • 8.734

Nếu thu nhỏ thế giới lại chỉ còn 100 người, bạn sẽ phải bất ngờ khi chỉ có 1 người trong số đó từng tốt nghiệp đại học, hay chỉ có 6 tỷ phú sở hữu tới hơn 50% tài sản của tất cả thế giới.

Khi thế giới chỉ có 100 người

Dân số thế giới hiện nay đã là hơn 7 tỷ người và con số này vẫn tiếp tục tăng. Với con số lớn như vậy thật khó để có thể trả lời chính xác có bao nhiêu người giàu, bao nhiêu người từng tốt nghiệp đại học. Nhưng nếu thu nhỏ lại với chỉ 100 người, bạn sẽ phải bất ngờ khi chỉ có 1 người trong số đó từng tốt nghiệp đại học, hay chỉ có 6 tỷ phú sở hữu tới hơn 50% tài sản của tất cả thế giới.

Thế giới sẽ ra sao khi chỉ có 100 người?

Thế giới sẽ ra sao khi chỉ có 100 người?Thế giới sẽ ra sao khi chỉ có 100 người?
Thế giới sẽ ra sao khi chỉ có 100 người?
Thế giới sẽ ra sao khi chỉ có 100 người?
Thế giới sẽ ra sao khi chỉ có 100 người?
Thế giới sẽ ra sao khi chỉ có 100 người?
Thế giới sẽ ra sao khi chỉ có 100 người?
Thế giới sẽ ra sao khi chỉ có 100 người?
Thế giới sẽ ra sao khi chỉ có 100 người?
Thế giới sẽ ra sao khi chỉ có 100 người?
Thế giới sẽ ra sao khi chỉ có 100 người?
Thế giới sẽ ra sao khi chỉ có 100 người?
Thế giới sẽ ra sao khi chỉ có 100 người?
Thế giới sẽ ra sao khi chỉ có 100 người?

Theo genK.vn
  • 54
  • 8.734

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook