Thế giới sẽ ra sao trong 30 năm nữa?

  •   52
  • 3.630

Một đơn vị của Bộ Quốc phòng Anh vừa tiến hành nghiên cứu đề tài này và cho ra đời một báo cáo khá bi quan. Theo nhóm nghiên cứu, đến năm 2035, thế giới sẽ chế tạo được một loại bom điện từ có khả năng phá hủy tất cả các hệ thống thông tin liên lạc trong một vùng rộng lớn.

(Ảnh: TN)Vũ khí neutron có khả năng tiêu diệt mọi sinh vật mà không gây hại đến các công trình xây dựng sẽ trở thành "vũ khí được ưa chuộng trong các cuộc thanh lọc sắc tộc triệt để trong một thế giới ngày càng bị đe dọa bởi nạn nhân mãn".

Năm 2035, những con chip có thể được cấy trực tiếp vào bộ não. Về mặt xã hội, các giai cấp trung lưu có thể trở thành giai cấp cách mạng, liên kết thế lực trên phạm vi quốc tế để thay đổi tiến trình lịch sử sao cho có lợi cho mình. Loài người sẽ hướng tới những niềm tin cứng rắn như các chủ nghĩa toàn thống tôn giáo, chủ nghĩa dân túy...

Toàn cầu hóa dẫn tới mức độ hội nhập cao khiến các quốc gia không thể gây chiến với nhau. Ngược lại, nó có thể tạo ra những cuộc xung đột liên khu vực hoặc giữa những cộng đồng có lợi ích nằm chồng lên các đường biên giới.

Trường Khanh

Theo CI, Guardian, Thanh niên
  • 52
  • 3.630