Đầu tư dự án phóng vệ tinh viễn thông Vinasat

  •  
  • 79

Ngày 19-10, Văn phòng Chính phủ cho biết: Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định đầu tư dự án phóng vệ tinh viễn thông Việt Nam Vinasat.

Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam sẽ lập kế hoạch đấu thầu, chuyển thẩm định, trình Thủ tướng phê duyệt. Bộ Kế hoạch - Đầu tư và Bộ Bưu chính - Viễn thông được giao việc tổ chức, thẩm định và triển khai đồng bộ dự án khi đã được duyệt.

Việc phối hợp tần số và hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý quốc tế về chủ quyền của Việt Nam đối với vị trí quỹ đạo 132 độ Đông để sớm phóng vệ tinh cũng sẽ được Bộ Bưu chính - Viễn thông thực hiện

Theo Sài Gòn Giải Phóng
  • 79

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook