Thời gian phân hủy của các loại rác thải

  • 2,54
  • 10.442

Trong khi lõi táo chỉ mất hai tháng để phân hủy, thời gian tồn tại của tã bỉm trẻ em và chai lọ thủy tinh lên tới 450 năm và một triệu năm tương ứng.

1 người Mỹ thải ra 3kg rác thải mỗi ngày, tương đương mỗi người thải hơn 1134kg rác một năm.
1 người Mỹ thải ra 3kg rác thải mỗi ngày, tương đương mỗi người thải hơn 1134kg rác một năm.

Tã, bỉm dùng 1 lần phải mất đến 450 năm mới phân hủy hết.
Tã, bỉm dùng 1 lần phải mất đến 450 năm mới phân hủy hết.

Cập nhật: 23/05/2016 Theo VnExpress
  • 2,54
  • 10.442

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook