Thôi miên có ảnh hưởng đến hoạt động của não

  • 52
  • 2.653

Từ trước đến nay, nhiều người vẫn hoài nghi về liệu pháp thôi miên cũng như sự tồn tại của trạng thái thôi miên. Nghiên cứu mới nhất của nhà khoa học William McGowan thuộc Khoa tâm lý học Đại học Hull (Anh) đã chứng minh thôi miên có ảnh hưởng đến hoạt động của não và thực sự tồn tại trạng thái thôi miên. 

Ông McGowan đã vận dụng công nghệ hình ảnh về hoạt động của não để nghiên cứu hiện tượng thôi miên nhằm chứng minh sự biến đổi hoạt động của não người trong trạng thái thôi miên là do sự thôi miên gây ra. Ông đã yêu cầu những người tham gia thí nghiệm thực hiện một vài nhiệm vụ trong trạng thái thôi miên.

Căn cứ vào phản ứng của những người tham gia thí nghiệm đối với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, ông McGowan đã chọn ra 10 người dễ bị ảnh hưởng lớn và 7 người không dễ bị ảnh hưởng.

Những người không dễ bị ảnh hưởng không có phản ứng gì đối với chỉ lệnh nghe được trong quá trình thôi miên mà chỉ ở vào trạng thái thư giãn.

Nhờ công nghệ hình ảnh cộng hưởng từ (MRI), ông McGowan kết luận chỉ có những người dễ bị ảnh hưởng lớn bởi thôi miên mới có sự biến đổi về hoạt động của não trước, ngược lại những người không dễ bị ảnh hưởng thì hoạt động của khu vực não bộ cũng không có sự biến đổi./.

Theo Vietnam+
  • 52
  • 2.653

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook