Tìm hiểu về ngày Sức khỏe Thế giới 7/4

  •  
  • 1.067

Ngày sức khoẻ thế giới là một sự kiện được tổ chức Y tế Thế giới tổ chức hàng năm nhằm kỷ niệm ngày thành lập của tổ chức, đó là ngày 7/4. Đây là ngày để tổ chức Y tế Thế giới tuyên truyền và liên kết cộng đồng với các thông điệp về sức khỏe.

Ngày Sức khỏe Thế giới năm 2017 có chủ đề "Phòng, chống trầm cảm".
Ngày Sức khỏe Thế giới năm 2017 có chủ đề "Phòng, chống trầm cảm".

Năm 1948, Tổ chức Y tế Thế giới tổ chức hội nghị sức khỏe thế giới đầu tiên và hội nghị này chọn ngày mùng 7 tháng 4 hàng năm là ngày sức khỏe thế giới, bắt đầu từ năm 1950. Mục tiêu của ngày sức khỏe thế giới là làm cho cộng đồng nhận thức về một chủ đề sức khỏe cụ thể mà Tổ chức Y tế Thế giới ưu tiên đưa ra cho năm đó. Các hoạt động và chi phí vẫn kéo dài sau ngày sức khỏe thế giới hàng năm, tức là có một ngày để làm cho 365 ngày với mục tiêu cụ thể.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chọn ra một lĩnh vực ưu tiên của Y tế công cộng toàn cầu để làm chủ đề cho ngày Sức khỏe thế giới. Ngày Sức khỏe Thế giới năm 2017 có chủ đề "Phòng, chống trầm cảm" được chọn nhằm mục đích nâng cao nhận thức của toàn xã hội về gánh nặng trầm cảm, xóa bỏ kỳ thị đối với rối loạn tâm thần nói chung, trầm cảm nói riêng và cách thức đơn giản, hiệu quả để dự phòng và giúp vượt qua trầm cảm, hướng tới Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc: Bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc cho tất cả mọi người.

Hưởng ứng Ngày Sức khỏe thế giới năm nay, Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới tổ chức các hoạt động với chủ đề "Hãy cùng trò chuyện để phòng chống trầm cảm".

Cập nhật: 07/04/2017 Alex Lee (tổng hợp)
  • 1.067