Trí nhớ hoạt động tốt hơn khi con người thoải mái

  • 1.499

Một nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ phát hiện, khi con người ở vào trạng thái thoải mái, tế bào thần kinh và sóng điện não có liên quan mật thiết đến trí nhớ sẽ được “vận hành” đồng bộ, qua đó giúp nâng cao trí nhớ của con người.

Để chứng minh cho phát hiện trên, các nhà khoa học đã lựa chọn tám tình nguyện viên để tiến hành nghiên cứu.

Trước tiên, các đối tượng nghiên cứu được xem 100 bức ảnh với thời gian 1 giây/1 bức ảnh. Sau 15 đến 30 phút, các đối tượng này tiếp tục được cho xem 100 bức ảnh, trong đó có 50 bức ảnh trước đó và 50 bức ảnh mới.

Trong quá trình xem các nhà khoa học yêu cầu đối tượng nghiên cứu chỉ ra những bức ảnh đã xem trước đó, đồng thời nói độ chuẩn xác của các đáp án.

Bên cạnh đó, các nhà khoa học sử dụng điện não đồ để ghi chép tình trạng hoạt động của tế bào thần kinh và các tín hiệu sóng điện não có liên quan mật thiết đến sự hình thành trí nhớ.

Kết quả cho thấy, khi tế bào thần kinh và sóng điện não được “vận hành” đồng bộ, khả năng nhận thức của các đối tượng nghiên cứu đã được tăng lên rõ rệt.

Nghiên cứu trước đó phát hiện, khi con người ở vào trạng thái thoải mái, đại não có thể tiếp thu được rất nhiều thông tin mới. Trong nghiên cứu này các nhà khoa học Mỹ đã miêu tả chính xác nguyên lý thúc đẩy khả năng ghi nhớ khi ở trạng thái thoải mái.

Kết quả nghiên cứu này có ý nghĩa quan trọng cung cấp phương pháp mới giúp điều trị cho các đối tượng mắc bệnh khó khăn trong học tập và mất trí nhớ một phần./.

Cập nhật: 26/05/2010 Theo Vietnam+
  • 1.499

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook