Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh bản đồ mới

  •  
  • 910

THX đưa tin, vào lúc 3 giờ 10 chiều 6/5, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh lập bản đồ Thiên Hội I-02 (Tianhui I-02) từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc.

Trung Quốc phóng vệ tinh Thiên Hội I-02
Trung Quốc phóng vệ tinh Thiên Hội I-02

Vệ tinh Thiên Hội I-02, được phóng bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 2-D, đã đi vào quỹ đạo dự kiến. Một vệ tinh tương tự khác là Thiên Hội I đã được phóng vào vũ trụ trong tháng 8/2010.

Được phát triển và sản xuất bởi một công ty thuộc Tập đoàn khoa học công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc (CASC), Thiên Hội I-02 chủ yếu được sử dụng để tiến hành các thực nghiệm khoa học, thực hiện các khảo sát tài nguyên đất đai và lãnh thổ bản đồ.

Thông tin dao cảm và các kết quả thử nghiệm được gửi về từ vệ tinh Thiên Hội I-02 sẽ hỗ trợ cả công tác nghiên cứu khoa học lẫn quá trình phát triển kinh tế của Trung Quốc.

Sứ mệnh này đánh dấu vụ phóng lần thứ 161 của dòng tên lửa Trường Chinh kể từ ngày 24/4/1970 khi tên lửa Trường Chinh-1 thành công trong việc đưa Đông Phương Hồng-1, vệ tinh đầu tiên của Trung Quốc vào vũ trụ.

Theo Vietnam+
  • 910