Ung thư đường mật

  • Cảnh báo ung thư đường mật di căn qua gan

    Cảnh báo ung thư đường mật di căn qua gan
    Ung thư đường mật di căn qua gan là biểu hiện của bệnh ung thư đường mật đã ở giai đoạn cuối. Lúc này, mọi phương pháp điều trị gần như không mang lại hiệu quả.