Vì sao hơi nước gây bỏng nặng hơn nước sôi?

  •  
  • 1.473

Nhiệt ẩn hóa hơi làm hơi nước nóng chứa nhiều năng lượng nhiệt hơn và gây bỏng nghiêm trọng hơn nước sôi.

Hơi nước gây bỏng nặng hơn nước sôi là do nhiệt ẩn hóa hơi.
Hơi nước vừa chứa lượng nhiệt của nước sôi, vừa chứa nhiệt ẩn hóa của hơi nước.

Hơi nước gây bỏng nặng hơn nước sôi là do nhiệt ẩn hóa hơi.

Nhiệt ẩn hóa hơi là năng lượng nhiệt cần thiết để chuyển sang một đơn vị khối lượng chất lỏng sang trạng thái khí ở áp suất khí quyển tại điểm sôi của nó.

Nước sôi chỉ chứa một lượng năng lượng nhiệt cần thiết để làm sôi nó. Tuy nhiên, vì hơi nước được hình thành từ nước sôi, nó vừa chứa lượng nhiệt của nước sôi, vừa chứa nhiệt ẩn hóa của hơi nước. Do đó, hơi nước có nhiều năng lượng nhiệt hơn, kết quả là gây bỏng nặng hơn nước sôi.

Cập nhật: 22/04/2019 Theo Youtube
  • 1.473

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook