Video: Bộ đồ lặn "đôi cánh đại dương"

  • 795

Được phát triển từ ý tưởng “con người có thể bay trong nước”, nhà sáng tạo Guillaume Binard người Pháp và nhà sản xuất các thiết bị lặn chuyên nghiệp Aqua Lung đã tạo ra sản phẩm Đôi cánh đại dương này.

Cập nhật: 06/03/2013 Theo Kien Thuc, Daily mail, Youtube
  • 795

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook