Video: Cân quả bí ngô nặng nhất thế giới

  •   3,52
  • 1.509

Quả bí ngô giúp Ron Wallace sở hữu 5.500 USD với giải thưởng quả bí ngô lớn nhất và 10.000 USD cho giải thưởng quả bí ngô phá vỡ mốc lỷ lục 1 tấn.

>>> Bí ngô nặng nhất thế giới

Theo Youtube, VNE
  • 3,52
  • 1.509

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook