Video: Cấu tạo bên trong những hành tinh hệ Mặt Trời

  •   34
  • 1.906

Mỗi hành tinh trong hệ Mặt Trời có cấu tạo riêng biệt với nhiều lớp khác nhau.

Cấu tạo của Trái Đất.
Cấu tạo của Trái Đất.

Cập nhật: 29/05/2017 Theo VnExpress
  • 34
  • 1.906