Video: Có phải mọi loài vật đều thật sự chung thuỷ?

  •  
  • 522

Sự chung thủy - chỉ kết đôi duy nhất với một cá thể trong một khoảng thời gian dài, không hề phổ biến trong thế giới động vật. Chỉ có khoảng 3% động vật có vú là chung thủy.

>>> Video: Thông tin nhiều như thế nào?

Theo 10IFsOfficialSubTeam/Youtube
  • 522