Video: Cuộc hỗn chiến giữa chuột túi với chó rừng

  • 1.371

Cả đàn Kangaroo chạy toán loạn vì sợ chó rừng, nhưng trong số ấy đã có một con dám bản lĩnh chống chọi lại, cuộc hỗn chiến chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

Cập nhật: 08/05/2013 Theo Báo Đất Việt, Youtube
  • 1.371

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook