Video: Cuộc hỗn chiến giữa chuột túi với chó rừng

  •  
  • 1.426

Cả đàn Kangaroo chạy toán loạn vì sợ chó rừng, nhưng trong số ấy đã có một con dám bản lĩnh chống chọi lại, cuộc hỗn chiến chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

Theo Báo Đất Việt, Youtube
  • 1.426

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook