Video: Cỗ máy cho bạn biết cảm giác chết đi rồi tái sinh

  •   32
  • 3.716

Đây là nơi cho phép con người trải nghiệm cảm giác chết đi và tái sinh. Thực ra đây là một cỗ máy có tên Xinglai. Ban đầu người tham gia sẽ bàn luận về sự sống và cái chết. Sau cùng họ sẽ phải chọn ra một người "chết" thử và cô gái này đã được chọn...

Ở đây, con người có thể trải nghiệm cảm giác chết đi và tái sinh.
Ở đây, con người có thể trải nghiệm cảm giác chết đi và tái sinh.

Cập nhật: 06/04/2016 Theo Trí Thức Trẻ
  • 32
  • 3.716

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook