Video: Cuộc sống của rắn tại Bắc Cực

  • 3.487

Đoạn video là những cảnh quay tuyệt vời của BBC ghi lại cuộc sống, quá trình giao phối của rắn độc tại Bắc Cực.

Cập nhật: 12/03/2013 Theo Youtube
  • 3.487

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook