Video: Hành trình đi tìm rắn độc tại Việt Nam

  • 3.764

Hãy theo chân các nhà khoa học trong cuộc hành trình tìm kiếm rắn độc tại Việt Nam, để biết được đất nước ta có những loại rắn độc nào nhé!

Cập nhật: 15/04/2014 Theo Youtube
  • 3.764

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook