Video: Đại tiệc của sâu bướm khát máu

  • 1.135

Đa số các sâu bướm đều ăn "chay" nhưng loài sâu Hawaii này lại là một sát thủ khát máu.

Cập nhật: 14/09/2012 Theo Youtube, Bee
  • 1.135

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook