Video: Đàn sư tử xẻ thịt 2 mẹ con hà mã

  • 3.116

Hai mẹ con hà mã đi lạc vào vùng phục kích của bầy sư tử và chúng đã không còn cơ hội để trở về.

>>> Voi con đi lạc thành mồi ngon cho sư tử

Cập nhật: 26/02/2014 Theo Vietnamnet, Youtube
  • 3.116

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook