Video: Mẹ trâu đánh sư tử cứu con

  •   3,54
  • 5.694

Sư tử luôn khiến cho muôn loài đều kinh sợ, nhưng đứng trước tình mẫu tử của loài trâu, chúa sơn lâm cũng phải bị khuất phục.

Minh Châu
  • 3,54
  • 5.694

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook