Video: Mẹ trâu đánh sư tử cứu con

  • 3,54
  • 5.335

Sư tử luôn khiến cho muôn loài đều kinh sợ, nhưng đứng trước tình mẫu tử của loài trâu, chúa sơn lâm cũng phải bị khuất phục.

Minh Châu
  • 3,54
  • 5.335

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook