Video: Động đất dữ dội ở Tứ Xuyên

  •  
  • 712

"Trận động đất ở thành phố Nhã An, huyện Lô Sơn, làm chết hoặc bị thương hàng trăm người", cơ quan quản lý động đất Tứ Xuyên thông báo trên trang web của chính phủ.

Theo VNE, youtube
  • 712

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook