Video: Dự báo những thành tựu khoa học nổi bật trong năm 2018

  • 1.282

Năm 2018 là năm diễn ra nhiều sự kiện khoa học đáng chú ý, đặc biệt là trong lĩnh vực y học và khoa học vũ trụ.

Trong năm nay, các nhà khoa học sẽ khoan tới lớp phủ của Trái đất.
Trong năm nay, các nhà khoa học sẽ khoan tới lớp phủ của Trái đất.

Cập nhật: 02/01/2018 Theo VnE
  • 1.282

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook